Jyväskylän Eläkkeensaajat ry:n synty

Vesa Karvisen tekstiä mukaillen Jyväskylän eläkkeensaajien toiminnan käynnistymisestä

Ensimmäinen viritys Jyväskylän eläkkeensaajien toiminnan käynnistymiselle löytyy vuonna 1961 käynnistyneestä Jyväskykän Työväenyhdistyksen Veteraanikerhon toimikunnasta. Siellä virisi keskustelu kansaneläkeläisten aseman kohentamisesta.

Veteraanikerho oli jo sinällään eräänlainen eläkkeensaajayhteisö. Siihen kuului parhaillaan 1970-luvun puolivälissä noin 250 JTYn jäsentä, tosin kokouksiin osallistui yleensä kymmenesosa jäsenistä.

Veteraanikerholla oli jäsenilleen tärkeä merkitys eläkeläisten etujen valvojana, kunnallisena taustavaikuttajana ja oman ikäpolven yhdyssiteenä.

Veteraanikerhon toimikunnan nimissä päätettiinkin esittää kerhon yleiselle kokoukselle oman rekisteröidyn yhdistyksen parustamista. Maaliskuun 11. päivänä 1961 pidetyssä Veteraanikerhon kokouksessa asiasta vielä keskusteltiin ja päätetiin ryhtyä keräämään nimiä perustettavaa yhdistystä varten.

Jyväskylän yhdistyksen perustava kokous pidettiin Jyväskylän Työväentalon E-salissa 16.4.1962. Nimeksi uudelle yhdistykselle tuli valtakunnallisen liiton nimeä mukaillen Jyväskylän Kansaneläkkeensaajien Yhdistys. Vuosien varrella nimi muuttui edelleen: vuonna 1967 nimeksi hyväksyttiin Jyväskylän Eläkkeensaajien Yhdistys ry ja vuonna 1992 nimi muutettiin muotoon Jyväskylän Eläkkeensaajat ry.

Alkuun toiminta painottui virallisiin kokouksiin ja edunvalvontakysymyksiin, mutta jo vuonna 1968 johtokunnalle esitettiin suunnitelma että "yhdistys järjestäisi virallisten kokousten lisäksi viihdetilaisuuksia, joissa yhdistyksen jäsenet suorittaisivat ohjelmaa, lausuntaa, laulua, huumoria jne. Lopuksi voitaisiin järjestää tanssiakin levysoittimen musiikin avulla."