Puheenjohtaja Matti Ojalan mietteitä

Matti Ojalan mietteitä Vesa Karvisen kirjoittamassa kirjassa "Täyttä Elämää".

Rohkeita ja ennakkoluulottomia olivat ne miehet ja naiset, jotka vuonna 1961 herättivät JTY:n Veteraanikerhossa keskustelun tarpeesta perustaa kansaneläkeläisille oma yhdistys tarjoamaan laajat toimintamahdollisuudet sekä ajamaan kansaneläkeläisten asioita.

Voidaan todeta, että jo silloin heillä oli visioita. Keskustelu eteni niin, että yhdistyksen perustava kokous pidettiin Työväentalon E-salilla 16.4.1962. Vuosien kuluessa yhdistyksen nimeä on muutettu paremmin vastaamaan yhteiskunnallisia olosuhteita. Nykyinen nimi Jyväskylän Eläkkeensaajat ry hyväksyttiin 27.3.1992.

Vuosikymmenien ajan yhdistys on tarjonnut laajat ja monipuoliset harrastus- ja osallistumismahdollisuudet eläkeläisille. Tärkeää on jo alusta saakka ollut eläkeläisille tärkeiden asioiden ajaminen eli edunvalvonta. Jyväskylän Eläkkeensaajat ry on koko toimintansa ajan ollut merkittävä toimija Jyväskylässä ja laajemminkin.

Jyväskylän Eläkkeensaajat ry:n menestyksellinen toiminta turvataan jatkossakin parhaiten, kun ajan vaatimat muutokset aistitaan ajoissa ja toimintaa uskalletaan kehittää sen mukaisesti.